Algemene Voorwaarden

Welkom op unravelyourdesign.com!

Deze algemene voorwaarden geven de regels en voorschriften weer voor het gebruik van de website van Marjon van de Wetering, te vinden op https://unravelyourdesign.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert.

Blijf unravelyourdesign.com niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

 

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren.

Door naar unravelyourdesign.com te gaan, stemde je ermee in de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te bezorgen.

Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken.

U heeft de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren.

Er zijn enkele noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de werking van onze website.

Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig, omdat ze altijd werken.

Houd er rekening mee dat door het accepteren van de vereiste cookies, u ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergavevenster van derden en geïntegreerd in onze website.

 

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezitten Marjon van de Wetering en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op unravelyourdesign.com.

Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.

Je hebt toegang tot dit van unravelyourdesign.com voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

 

Je bent niet toegestaam om:

 • Materiaal van unravelyourdesign.com te kopiëren of her-publiceren
 • Materiaal te verkopen, verhuren of in sublicentie geven via unravelyourdesign.com
 • Materiaal te reproduceren, dupliceren of kopiëren van unravelyourdesign.com
 • Inhoud te herdistribueren van unravelyourdesign.com

 

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen.

Marjon van de Wetering filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website zijn verschenen.

Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Marjon van de Wetering, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen.

Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Marjon van de Wetering niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Reacties op deze website.

 

Marjon van de Wetering behoudt zich het recht voor om alle Reacties te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaken.

 

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is;
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

 

U verleent Marjon van de Wetering hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

 

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

 

Deze organisaties mogen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken, zolang de link:

 1. is op geen enkele manier bedrieglijk;
 2. impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en
 3. past binnen de context van de site van de linkende partij.

 

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;

 • dot.com-community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, juridische en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

 

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat:

 1. de link zou ons niet ongunstig doen overkomen op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven;
 2. de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons;
 3. het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Marjon van de Wetering; en
 4. de link is in de context van algemene informatie over bronnen.

 

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link:

 1. is op geen enkele manier bedrieglijk;
 2. impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en
 3. past binnen de context van de site van de linkende partij.

 

Bent u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties en heeft u interesse om naar onze website te linken, dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Marjon van de Wetering.

Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling.

Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt hyperlinks naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van het logo van Marjon van de Wetering of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

 

Inhoudelijke aansprakelijkheid:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt.

U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend.

Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

 

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen.

U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen.

We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen.

Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

 

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen.

We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht tot of zo of om rechtstreeks op u te reageren.

Wij zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is.

Wij garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

 

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit.

 

Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

 

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer:

 1. zijn onderworpen aan het vorige paragraaf; en
 2. regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

 

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Marjon van de Wetering

Rechtsvorm: Eenmanszaak

Adress: Kreeft 52, 8271 KK IJsselmuiden, Nederland

Emailadres: info@unravelyourdesign.com

KvK nummer: 75978253

Btw nummer: NL003022241B62

Voor Privacy Policy klik hier.

Voor Cookie Policy klik hier.