Privacyverklaring & Cookiebeleid

Marjon van de Wetering / Unravel Your Design (hierna: Unravel Your Design), gevestigd aan Kreeft 52 8271 KK IJsselmuiden Nederland, verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten en het leveren van diensten en producten. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In de privacyverklaring is te lezen hoe wij omgaan met jouw gegevens, je privacy en jouw rechten.

 

Contactgegevens:

Marjon van de Wetering

https://www.unravelyourdesign.com

Kreeft 52

8271 KK IJsselmuiden

Nederland

+61401616771

 

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Unravel Your Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, goederen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken afhankelijk van de dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboortetijd;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens benodigd voor het laten zien van Unravel Your Design advertenties via advertentienetwerk (zoals advertenties / gesponsorde berichten op sociale media zoals Facebook en Instagram); 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Unravel Your Design verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, maar desalniettemin raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@unravelyourdesign.com, dan verwijderen wij op verzoek deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Unravel Your Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen bij je af te leveren;
 • Om een dienst te kunnen leveren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingaangifte);
 • Om gerichte advertenties te tonen en om te kunnen linken/verwijzen naar sociale media kanalen van Unravel Your Design of partners van Unravel Your Design.

Hieronder wordt aangegeven welke persoonsgegevens bij welk doel en met welke grondslag verwerkt worden:

Persoonsgegeven Doel Grondslag
Voor- en achternaam

Het afhandelen van jouw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingaangifte)

Overeenkomst

 

Toestemming

 

Wettelijke verplichting

Geboortedatum Om een dienst te kunnen leveren Overeenkomst
Geboortetijd Om een dienst te kunnen leveren Overeenkomst
Geboorteplaats Om een dienst te kunnen leveren Overeenkomst
Adresgegevens

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Het afhandelen van jouw betaling

Om goederen bij je af te leveren

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingaangifte)

Toestemming

Overeenkomst

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Telefoonnummer

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om een dienst te kunnen leveren

Toestemming

 

Overeenkomst

 

Toestemming

 

Overeenkomst

E-mailadres

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om een dienst te kunnen leveren

Toestemming

 

Overeenkomst

 

Toestemming

Overeenkomst

IP-adres Om gerichte advertenties te tonen en om te kunnen linken/verwijzen naar sociale media kanalen Toestemming
Gegevens over surfgedrag Om gerichte advertenties te tonen en om te kunnen linken/verwijzen naar sociale media kanalen Toestemming
Bankrekeningnummer

Het afhandelen van jouw betaling

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingaangifte).

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Voor meer informatie over de verschillende grondslagen verwijst Unravel Your Design naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Unravel Your Design neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Unravel Your Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende grondslagen:

 • Wettelijke verplichting: 7 jaar.
 • Overeenkomst en/of toestemming: niet langer dan 3 jaar na het laatste contact met wederpartij.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Unravel Your Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@unravelyourdesign.com. Unravel Your Design heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Twee factor authenticatie;
 • Beschermde website door middel van een ssl-certificaat.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Unravel Your Design verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien het voor de uitvoering van een overeenkomst nodig is dan wordt de wederpartij hierover ingelicht.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Unravel Your Design gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Unravel Your Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Op de website van Unravel Your Design kunnen er ook cookies geplaatst worden door derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder is opgesomd welke cookies Unravel Your Design wel of niet gebruikt:

 

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website optimaal te laten functioneren.

 

Analytische cookies

Unravel Your Design gebruikt geen analytische cookies.

 

Tracking cookies

Deze cookies worden geplaatst door derde partijen zoals Instagram. Deze cookies maken het mogelijk dat er verwezen kan worden naar de Instagram feed van Unravel Your Design op de website van Unravel Your Design. Deze cookies worden enkel geplaatst op je browser of je apparaat als je daar toestemming voor hebt gegeven. Deze cookies zijn dus niet noodzakelijk of functioneel.

 

Unravel Your Design gebruikt de volgende tracking cookies (geplaatst door derden):

 

Unravel Your Design plaatst zelf geen tracking cookies. Voor meer informatie over de cookies van bovenstaande partijen kan er op desbetreffende link geklikt worden voor het cookiebeleid.

Voor meer informatie over tracking cookies klik dan hier.

 

Cookie instellingen aanpassen?

De cookie-instellingen zijn gemakkelijk aan te passen via je browser. Hoe je dat kun je hier lezen op de website van de Consumentenbond.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Unravel Your Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@unravelyourdesign.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of gebruik de KopieID-app van de Rijksoverheid. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Marjon van de Wetering / Unravel Your Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.